[Hannibal] The Ravenstag – Nỗi ám ảnh sâu thẳm

Dạo này đang xem lại Hannibal và bài này thì mình viết hồi… năm ngoái – chẳng hiểu tại sao cứ chưa ưng ý và vứt xó trong draft folder. Đến giờ vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn về những … Continue reading